بارگذاری...
ورود
+98
کد تأیید به شماره ی {{'0' + OtpSignIn.phoneNumber}} ارسال شد.

اپلیکیشن وطندار

سوپر اپلیکیشن ویژه اتباع افغانستان در ایران می باشد که بعد از نصب و راه اندازی به روی تلفن های همراه، تمامی خدمات و نیازمندی ها جهت سهولت زندگی در ایران را برابر با شهروندان ایرانی و حتی بهتر و کامل تر تامین می نماید و خدمات مورد نیاز آنان را به صورت کامل و یکجا در خود جای داده است. این اپلیکیشن برای کلیه شهروندان دارای مدرک اقامتی در ایران یا فاقد مدرک قابل استفاده است .

اپلیکیشن وطندار را نصب کن و در ایران راحت زندگی کن.

دانلود سوپر اپلیکیشن وطندار